ZMARŁA HELENA FISCH (1931-2021)

14 stycznia 2021 r. w Szwecji zmarła pani Helena Fisch, żona Salomona Fischa - uratowanego z Holokaustu. Jej rodzina w czasie II wojny światowej zapewniała pomoc ukrywającym się Żydom w lasach w okolicy Jelnej.
Odeszła ostatnia osoba ze starszego pokolenia Sądeczan, którzy po marcu 1968 r. wyjechali z Sącza. W maju 2019 r. mieliśmy okazję przeprowadzić z nią wywiad. 
Dzieciom, wnukom oraz całej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.