Multimedia

FILM "SĄDECKI SZTETL"

W ramach programu Sądecki sztetl w roku 2014 Fundacja Nomina Rosae przygotowała krótkometrażowy film dokumentalny pt. "Sądecki sztetl" w reżyserii Barbary Szewczyk. Film opowiada o wybranych wątkach z dziejów nowosądeckich Żydów, przybliżając zarówno różne barwne postaci, zwłaszcza sprzed II wojny światowej, jak i ważne zabytki.

https://www.youtube.com/watch?v=7cZqxfHoj0k

 

WYSTAWA "ALBUM PRZYJACIÓŁ"

Zapraszmy do wirtualnego oglądania wystawy Album Przyjaciół przygotowanej w ramach projektu "Sądecki sztetl - Młodzi Ambasadorzy Tolerancji". Do jej stworzenia zainspirowały nas przemyślenia o prawach człowieka, a także wspomniena o młodych ludziach, których losy tragicznie zmieniła II wojna światowa.Wystawę przygotowaną w formie pokazu slajdów można oglądać po kliknięciu w poniższy link. Zapraszamy!

http://nomina.pl/ambasadorzy/

Obecnie wystawa jest prezentowana w Miejskim Domu Kultury w Grybowie.

Wystawa „Album Przyjaciół” została przygotowana przez młodych ludzi, uczestników projektu „Sądecki Sztetl – Młodzi Ambasadorzy Tolerancji” realizowanego przez Fundację Nomina Rosae w ramach programu Obywatele dla Demokracji od 2015 do 2016 roku. Młodzi Ambasadorzy, uczestnicząc w kursie poświęconym zagadnieniom tolerancji, walki z ksenofobią i mową nienawiści w kontekście historii Żydów, zetknęli się z różnorodnymi źródłami, które pozwalały im wniknąć w temat i zdobywać wiedzę. Jednym ze źródeł historycznych, jakie analizowali były fotografie, a wśród nich portrety ich rówieśników z okresu przed II wojną światową. Są to często zdjęcia osób, których nazwiska i imiona zniknęły w pożodze historii. Większość z nich dotknął straszny los wojenny. Młodzi Ambasadorzy, zestawiając swoje portrety z portretami swoich rówieśników (zarówno Polaków, jak i Żydów) wykonanymi przez fotografów przedwojennych, czuli, że w pewien sposób zbliżają się do ludzi, których już nie ma. Ludzie ci ucierpieli, ponieważ ktoś odmówił im wolności, godności, prawa do życia.

Chcemy, aby te portrety – zarówno współczesne, jak i przedwojenne – dały impuls do zadumy i refleksji nad nieustającą potrzebą uczenia się szacunku dla drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia czy wyznania.

Fotografie: Piotr Droździk

Fotografie archiwalne: Yad Vashem, Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu, zbiory Fundacji Nomina Rosae, kolekcja dla Domu Historii

Zdjęciom towarzyszą refleksje Młodych Ambasadorów Tolerancji odnoszące się do ich udziału w projekcie.

 

FILM "ŚLADAMI AHASWERUSA"

Film w reżyseri Barbary Szewczyk powstał jako podsumowaniue projektu "Młodzi Ambasadorzy Tolerancji" w 2015 r. Opowiada on on młodych sądeczanach, którzy razem z nami poznwali żydowską przeszłość miasta.

https://www.youtube.com/watch?v=knqLb8fhczs

Film Film
Wystawa Wystawa