Dzięki naszym wspaniałomyślnym Darczyńcom możemy kontynuować i rozwijać wyjątkową działalność edukacyjną i kulturalną Sądeckiego Sztetla działającego w ramach Fundacji Nomina Rosae.

Zapraszamy do stałego wspierania naszych działań – tak, abyśmy razem kreowali i budowali nowe, niezwykłe działania, które zachowają i upowszechnią wiedzę o dziejach nowosądeckich Żydów.

Zachęcamy do współtworzenia z nami Sądeckiego Sztetla również przez przekazywanie darowizn na jego działalność.

ING Bank Śląski: 15 1050 1722 1000 0024 1204 4741

Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej

ul. Jagiellońska 44, 33-300 Nowy Sącz

KRS: 0000205435
REGON: 492937458
NIP: 734-303-91-69