Nasza Idea

„Sądecki Sztetl” jest programem historycznym realizowanym w ramach Fundacji Nomina Rosae. Program ten ma na celu przybliżenie sądeczanom oraz wszystkim zainteresowanym kultury, religii i historii Żydów oraz przedstawienie materialnego i duchowego wkładu ludności żydowskiej w rozwój Nowego Sącza. Sądecki sztetl to także historia i tradycje innych mniejszości narodowych zamieszkujących od wieków Ziemię Sądecką: Łemków, Romów i ludności wyznań protestanckich.

Prezentujemy Państwu stronę www.sadeckisztetl.com, która jest w trakcie tworzenia. Znajdziecie na niej informacje o bieżących programach i wydarzeniach, a z czasem również materiały i informacje na temat historii Żydów z Nowego Sącza i szerzej Sądecczyzny.

 

Sądecki Sztetl w składzie:

Łukasz Połomski - dyrektor;

Dariusz Popiela - koordynator do spraw upamiętnień;

Artur Franczak - koordynator do spraw edukacji;

Edyta Danielska - koordynator "Sztetlowego Chederu";

Przemysław Jaskierski - koordynator akcji charytatywnych;

Maria Molenda - prezes Fundacji Nomina Rosae;

Maciej Walasek - koordynator projektów;

 

STATUETKA HONOROWY AMBASADOR SĄDECKIEGO SZTETLU

Wyróżnienie przyznajemy osobom bardzo długo pracującym na rzecz pojednania, dialogu i pamięci o wieloetnicznej przeszłości naszego regionu, szczególnie jego żydowskiej przeszłości.

Honorowi Ambasadorzy Sądeckiego Sztetlu:

2015 - Markus Mordechai Lustig;

2016 - Anna Grygiel Huryn;

2016 - Józef i Kazimiera Jaroszowie;

2016 - Moniek Murray Goldfinger;

2017 - Władysław Żaroffe;

2017 - prof. Ira Goetz;

2018 - Charles Merrill i Julie Boudreaux;

 

STRAŻNIK PAMIĘCI

Dyplom przyznajemy osobom, które przyczyniły się do ochrony pamięci o wieloetnicznej przeszłości naszego regionu.

Wyróżnieni dyplomem "Strażnik Pamięci":

2018 - Milena Firlit; Makysmilian Firlit; Majka Firlit; Jakub Firlit, Sebastian Firlit; Magdalena Kulesza - dzieci z Zawodzia w Gorlicach, na ich wniosek odnowiono pomnik pamięci pomordowanych Żydów i Polaków;