Zabytki

O wielowiekowej obecności Żydów w Nowym Sączu przypominają pozostałe po tej społeczności zabytki. Niektóre z nich do dziś odwiedzane są przez Żydów z całego świata, tak jak synagoga, cmentarz i bożnica Bajs Nusn. Pozostałe służą dziś innym celom, jak dawny szpital przy ul. Kraszewskiego czy budynek kahału. Spacerując ulicami Nowego Sącza, mijamy także budynki, które były świadkami Zagłady żydowskiej społeczności naszego miasta.

więcej »

Synagoga nowosądecka została zbudowana pod koniec XVIII wieku...

więcej »

W Galerii "Dawna Synagoga" można oglądać judaika oraz inne pamiątki po sądeckich Żydach...

więcej »

Cmentarz żydowski przy ulicy Rybackiej został założony w połowie XIX wieku...

więcej »

Ohel (hebr. namiot) jest grobowcem rodzinnym Halberstamów. Spoczywa w nim Chaim Halberstam...

więcej »

Bożnica Bajs Nusn (Dom Natana) została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku przez bogatego kupca Natana Kriszera...

więcej »

Kahał nowosądecki odpowiadał za administrowanie sprawami religijnymi nowosądeckich Żydów...

więcej »

W centrum miasta znajduje się wiele kamienic, które powstały dzięki zamożnym przedstawicielom żydowskiej społeczności Nowego Sącza...

więcej »

Szpital żydowski przy ulicy Kraszewskiego 44 powstał w połowie XIX wieku...

więcej »
« poprzednia 1 następna »