Bożnica Bajs Nusn

Bożnica Bajs Nusn (Dom Natana) została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku przez bogatego kupca Natana Kriszera, właściciela kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 12. Według świadectw sądeckich Żydów, jej wnętrze było ozdobione pięknymi malowidłami. W czasie wojny w bożnicy Niemcy urządzili magazyn. Po wojnie modlili się tu ocaleli z Zagłady sądeccy Żydzi. Po 1969 roku, kiedy większość z nich wyemigrowała budynek popadł w ruinę. Dzięki Jakubowi Mullerowi odnowiono go w latach 90. ub. wieku. Wielu sądeczanom bożnica zawsze będzie się kojarzyć z postacią Jakuba – tutaj spotykał się z wycieczkami, modlił się i opowiadał o przedwojennym żydowskim Tsanz.

Fot. Rafał Bobrowski Fot. Rafał Bobrowski