Szpital

Szpital żydowski przy ulicy Kraszewskiego 44 powstał w połowie XIX wieku. Tuż przed II wojną światową odnowiono budynek, który został zniszczony w czasie wielkiej powodzi w 1934 roku. W czasie wojny szpital znalazł się na terenie getta na Piekle. Pracujący w nim wówczas lekarze nieśli bezinteresowną pomoc wszystkim potrzebującym. W 1942 r. wraz z likwidacją getta zamknięto lecznicę, zaś lekarzy i cały personel rozstrzelano.