Synagoga

Synagoga nowosądecka została zbudowana pod koniec XVIII wieku. Do II wojny światowej była głównym domem modlitwy dla sądeckich Żydów. Niestety, nie zachowały się zdjęcia prezentujące jej wnętrze. Fragment bimy naszkicował pod koniec XIX wieku Stanisław Wyspiański. W czasie II wojny światowej budynek znalazł się w granicach getta zamkniętego. Zamieszkali w nim Żydzi, którzy nie znaleźli mieszkań w przeludnionej dzielnicy. Po wojnie w zniszczonym budynku urządzono magazyn. Obecnie znajduje się w nim „Galeria Dawna Synagoga” – oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. W przedsionku można oglądać stałą ekspozycję poświęconą sądeckim wyznawcom judaizmu. W synagodze nadal modlą się Żydzi odwiedzający Nowy Sącz.

Fot. Barbara Szewczyk Fot. Barbara Szewczyk
Fot. Barbara Szewczyk Fot. Barbara Szewczyk
Fot. Barbara Szewczyk Fot. Barbara Szewczyk