Kahał

Kahał nowosądecki odpowiadał za administrowanie sprawami religijnymi nowosądeckich Żydów. Od XIX wieku znajdował się pod wpływem ortodoksów oraz partii konserwatywnej. W latach 30 XX wieku przewagę w kahale zaczęli zdobywać syjoniści. Na czele kahału stał m.in. znany przedwojenny społecznik Salomon Tenzer. Piękny budynek kahału zaprojektował na początku XX wieku sądecki architekt Zenon Remi.