ZMARŁ NORMAN TENZER (1929-2020)

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Normana Tenzera (1929-2020). Syn znanego sądeckiego kupca z Jagiellońskiej 7 zmarł kilka tygodniu temu. Pochodził z jeden z najbogatszych rodzin sądeckich Żydów, bardzo zasłużonej dla lokalnej gospodarki, polityki i kultury. Wojnę przeżył na Syberii, zaś ostatnie lata życia w Nowym Jorku. 
Rodzinie, a szczególnie bratu, składamy wyrazy szczerego współczucia. 
***
We were sad to hear about the death of Norman Tenzer (1929-2020). The son of a well-known merchant from Nowy Sącz from 7 Jagiellońska Street died a few weeks ago. He came from one of the richest Jewish families in Nowy Sącz, who rendered great service to the local economy, politics and culture. He survived the war in Siberia and the last years of his life in New York.
We express our sincere sympathy to the family, and especially to the brother.