WE BID FAREWELL TO EDWARD LESZCZYŃSKI OBM

23 listopada 2015 roku zmarł Edward Leszczyński. Wszystkich nas bardzo dotknęła ta śmierć. Odszedł cicho i niespodziewanie, w cieniu Jesiennej Jesziwy...

Urodził się w 1925 roku jako syn sanockiego Żyda.Większość Jego rodziny zginęła w czasie Holokaustu. Jako młody chłopiec wstąpił do Polskiej Armii tworzonej w ZSRR. Z wojskiem związał się do końca życia. Dosłużył się stopnia pułkownika

Po wojnie zamieszkał w Nowym Sączu. Był z nami od początku istnienia Sądeckiego Sztetlu. Nigdy nie odmawiał nam pomocy. Wspierał nas w organizacji wielu wydarzeń. Zachowamy go w pamięci na zawsze.

Rodzinie i Pani Dorocie składamu kondolencje.

Niech Jego Dusza będzie związana w wieniec życia!

***

Pogrzeb Pana Edwarda odbędzie się 26 listopada 2015 roku o g. 12.00 na cmentarzu miejskim w Sanoku. Uroczystościom będzie towarzyszła asysta wojskowa.