LIGHTING OF THE HANUKKAH CANDLES

W szósty dzień Chanuki spotykamy się w bożnicy Bajs Nusyn aby zapalić pierwszą świeczkę chanukową. Podczas krótkiego spotkania podsumujemy tegoroczną działalnosć "Sądeckiego sztetlu" i zdradzimy plany na nowy rok kalendarzowy.


Wydarzenie zapoczątkuje także zbiórkę rzeczy dla ubogich mieszkańców Łemkowszyzny. "Sztetlowy Mikołajek" odwiedzi w tym roku ubogie i wielodzietne rodziny żyjące w okolicy Uścia Gorlickiego i Śnietnicy. Od 6 XII do 18 XII będzie można przynosić dary dla potrzebujących (do 18 XII do Hotelu Beskid). Rozwieziemy je wprzedeniu wspomnienia w kościołach wschodnich św. Mikołaja.
NIE BĘDZIEMY ZBIERAĆ PIENIĘDZY TYLKO DARY.

Wkrótce na naszej stronie pojawi się lista prodkutów jakie będziemy zbierać.

Zapraszamy!