LECTURE AT NOWY SĄCZ PTTK

17 maja 2016 r. gościciliśmy w siedzibie PTTK w Nowym Sączu. O historii sądeckiego getta zamkniętego opowiedział Łukasz Połomski.PTTK w Nowym Sączu ma bardzo bogatą tradycję i długą historię. Wielu z członków Towarzystwa jest przewodnikami także po Nowym Sączu. Historia nowosądeckich Żydów jest nieodłącznie związana z dziejami naszego miasta.

Łukasz Połomski opowiedział o getcie zamkniętym, gdyż - jak stwierdził - opowieść o wszytskich aspektach dziejów nowosądeckich Żydów to kilka godzin i potrzebna byłaby seria spotkań. Getto zamknięte jest jednak upamiętnione w wielu miejscach i warto aby przewodnicy wspominali o tych miejscach. Widocznymi śladami tragicznej historii Żydów jest tablica na ul. Franciszkańskiej i postument na Placu Trzeciego Maja. 

Zebrani usłyszeli także wiele na temat aktualnych spraw zwiazanych z życiem żydowskim w mieście, jak choćby związanych z mykwą i przeznaczeniem synagogi na cele kultowe.

Niestety pogoda przeszkodziła w spacerze ale mamy nadzieję, że przed nami nic straconego!