ROSH HASHANAH. Meeting Jewish holidays.

28 września w Galerii "Dawna Synagoga" w Nowym Sączu poznaliśmy kolejne żydowskie święto. Tym razem spotkaliśmy się tracycjami i przesłaniem żydowskiego Nowego Roku - Rosz Ha-Szana.

W czasie spotkania wysłuchaliśmy wykładu rabina Aviego Baumola, który opowiedział o znaczeniu tego święta dla Żydów na całym świecie. Rabin pokazał przybyłym szofar, róg, w który dmie się w dzień Nowego Roku aby wezwać Żydów na modlitwę. O tradycjach związanych z przysmakami noworocznymi opowiedział Łukasz Połomski. Zebrani mogli skosztować światecznych specjałów, które przygotowała Justyna Michalska. Ostatnim punktem spotkania były warsztaty kaligrafii hebrajskiej, które poprowadziła Aleksandra Jach. Uczestnicy warsztatów poznali alfabet hebrajski a następnie sami mogli pisać wybrane przez siebie słowa w nowopoznanym alfabecie. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia.

Fot. R. Bobrowski. Fot. R. Bobrowski.
Fot. R. Bobrowski.  Fot. R. Bobrowski.
Fot. R. Bobrowski.  Fot. R. Bobrowski.
Fot. R. Bobrowski.  Fot. R. Bobrowski.
Fot. R. Bobrowski.  Fot. R. Bobrowski.
Fot. R. Bobrowski.  Fot. R. Bobrowski.
Fot. R. Bobrowski.  Fot. R. Bobrowski.
Fot. R. Bobrowski.  Fot. R. Bobrowski.
Fot. R. Bobrowski.  Fot. R. Bobrowski.