ON THE PEASANT MOVEMENT IN SĄDECCZYZNA REGION – a lecture from the "Sącz Histories" series

Naszym gościem będzie doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mgr Paweł Jakubiec – pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prelegent zajmuje się historią ruchu ludowego oraz dziejami UR w Krakowie. Przybliży nam dzieje sądeckiego ruchu ludowego w latach 1893-1945. Opracowując okres autonomii galicyjskiej bazował także na nieznanych dotychczas archiwaliach lwowskich. Wystąpienie Pawła Jakubca będzie odwołaniem do wieloletnich badań nad ruchem ludowym, jakie podejmowali w naszym regionie historycy. Sądecczyzna ma bogatą historię w tym względzie. To w Nowym Sączu, w 1893 roku powstała pierwsza na świecie partia chłopska – Związek Stronnictwa Chłopskiego.

Spotkanie poprowadzi Łukasz Połomski. Zostanie ono poświęcone pamięci Profesora Józefa Hampla, wybitnego historyka ruchu ludowego. Związany był także z Nowym Sączem. Profesor zmarł 31 marca 2016 r. Był opiekunem naukowym m.in. Pawła Jakubca i Łukasza Połomskiego.
Organizatorami wydarzenia jest Fundacja Nomina Rosae.

Wstęp wolny – zapraszamy!