NOMINATIONS FOR THE MAN OF THE YEAR 2015

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w trwającym plebiscycie na Człowieka Roku 2015 Gazety Krakowskiej aż dwie osoby związane z Fundacją – prezes Fundacji, dr Maria Molenda oraz dyrektor Sądeckiego Sztetlu, Łukasz Połomski – znaleźli się wśród kandydatów do tego tytułu.

Jak głosować? Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyt/czlowiek-roku-2015-gazeta-nowosadecka,32433,t,id.html

***

Dr MARIA MOLENDA z Nowego Sącza, prezes Fundacji Nomina Rosae. Twórczyni Domu Historii w Nowym Sączu i unikalnego programu Labirynt Historii, realizowanego wspólnie z MCK SOKÓŁ, w którym przez dziesieć lat wzięło udział kilka tysiecy uczniów. Aktywnie uczestniczy w działaniach Sądeckiego Sztetlu, jest współautorką projektu „Młodzi Ambasodorowie Tolerancji", współzałożycielką Teatru Storia, pomysłodawczynią programu Historie Sądeckie i rekonstruktorką ubiorów historycznych. Jej działania promują Nowy Sącz oraz historię i kulturę Polski w kraju i za granicą.

ŁUKASZ POŁOMSKI, historyk, twórca inicjatywy Sądecki Sztetl, która przywołuje wielokulturową tradycję Nowego Sącza. Dzięki niemu historia sądeckich Żydów jest dokumentowana i przypominana. Pisze artykuły, organizuje konferencje naukowe i spotkania z ostatnimi sądeckimi Żydami (m.in. Marcusem Lustigiem), cykliczne wydarzenia upamiętniające mniejszości wyznaniowe z terenów Sądecczyzny. To on po raz pierwszy zorganizował rocznicowe obchody likwidacji sądeckiego getta. Jest współautorem projektu "Młodzi ambasadorzy tolerancji", który uczy młodych szacunku i zrozumienia dla innych kultury, przeciwdziała antysemityzmowi.