The Town of Tsanz – a walk in footsteps of Jewish people of Sącz

Pierwszym spacerze śladami nowosądeckich Żydów odbył się w maju. Zainaugurował on letni cykl spacerów szlakami wyznawców judaizmu. Ten tematyczny spacer dotyczył czasów przedwojennych na Starym Mieście. Uczestnicy usłyszeli opowieści o najbardziej znanych mędrcach, przemysłowcach i zwykłych chasydach. Przeszli szlak od nowosądeckiej synagogi do bożnicy Bajs Nusn na ul. Jagiellońskiej, mijając po drodze istniejące zabytki i słuchając o tych, które nie dotrwały do współczesnych czasów.