2nd walk in footsteps of Jewish people of Sądecczyzna

Nasza druga podróż w przeszłość sądeckich Żydów odbyła się na terenie dzielnicy zwanej Piekło, po której oprowadzali Ewa Andrzejewska oraz Łukasz Połomski. Odwiedzilismy wówczas m.in. dawny szpital żydowski przy ul. Kraszewskiego 44, aptekę Albina Burza, bohaterskiego farmaceuty, który w czasie wojny udzielał pomocy Żydom, szkołę na Załubińczu w której zachowane są katalogi klasowe z okresu międzywojennego. Przy ulicy Zalewskiego wysłuchaliśmy historii drukarnii braci Ende, nie zabrakło też anegdot z kryminalnej przeszłości dzielnicy Piekło.