HAVA NAGILA IN CHURCH – 2nd Day of Judaism in the Catholic Church in Nowy Sącz

Hava nagila w kościele kolejowym

Dzięki współpracy z Duszpasterstwem Akademickim Strych w Nowym Sączu, udało nam się zorganizować II Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. 17 stycznia spotkaliśmy się w kościele kolejowym na wspólnej modlitwie.

Msza św. o g. 20.00 była pełna akcentów związanych z religią żydowską. Modliliśmy się o pogłębienie dialogu między chrześcijanami a żydami. Eucharystię rozpoczęła znana i popularna melodia żydowska „Hava Nagila” – radujmy się! Przez całą Mszę św. towarzyszył nam zespół muzyczny związany ze Strychem. Usłyszeliśmy wiele pieśni zaaranżowanych w klimacie muzyki klezmerskiej.

Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jarosław Studziński SJ. Podczas homilii mówił o dialogu. Ksiądz odniósł się do ewangelii jaką usłyszeli zebrani w kościele – o cudzie w Kanie Galilejskiej i rozmowy Jezusa z Matką. Kaznodzieja powiedział bardzo ważne słowa. Mówił o tym, że pełne zrozumienie ewangelii i Jezusa jest możliwe jeżeli poznamy religię żydowską. „Jezus i Maria byli żydami” – mówił dobitnie, podkreślając związki chrześcijan z wyznawcami judaizmu. Nazywanie żydów „starszymi braćmi w wierze” jest już powszechnie stosowane w kościele. Ks. Studziński przywołał wizytę papieża Franciszka w rzymskiej synagodze, która odbyła się także 17 stycznia. Papież ponownie mocno zaakcentował korzenie chrześcijaństwa.

Po Eucharystii zebrani w kościele wysłuchali prelekcji Łukasza Połomskiego o nowosądeckich Żydach i ich religijności. Historyk opowiadał o roli chasydów w dziejach Nowego Sącza. Wspominał o słynnym cadyku Chaimie Halberstamie, który już w XIX wieku rozmawiał z księżmi i pastorami. Połomski opowiedział także o znaczeniu dla chasydów Nowego Sącza i sensie ich pielgrzymek do miasta. „Sącz jest dla nich jak Częstochowa dla katolików” – mówił. Prelekcji towarzyszyły zdjęcia współczesnych wizyt chasydów oraz przedwojenne fotografie z Bobowej i Nowego Sącza.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za przybycie. Dziękujemy za organizację Dnia Judaizmu ks. Jarkowi Studzińskiemu, młodzieży ze Strychu i zespołowi muzycznemu.