EDUCATION IN THE SHTETL OF TSANZ – summary of the year 2015

EDUKACJA W SĄDECKIM SZTETLU - podsumowanie 2015 roku

Sądecki sztetl istnieje po to aby edukować, przede wszystkim młodzież. Bardzo nas cieszy fakt, że w 2015 roku z naszej oferty dla szkół skorzystało bardzo wielu uczniów.
Swoje działania edukacyjne rozpoczęliśmy 27 stycznia 2015 r. W dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu zorganizowaliśmy w MCK SOKÓŁ wykłady dla młodzieży. Tegoroczny dzień zorganizowaliśmy wokół hasła „Holokaust oczami dziecka”. Wykłady wygłosili Ewelina Mailk i Łukasz Połomski. Poruszyli w nich tematykę holokaustu w pamiętnikach oraz losy dzieci sądeckich w czasie Zagłady. W wydarzeniu wzięło udział około 150 uczniów sądeckich szkół. Z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień. Dzięki Panu Janowi Ruchale z PTH mogli usłyszeć także opowieść kpt. Stefana Kuliga, byłego więźnia KL Auschwitz. 27 stycznia jest także dniem rocznicowym – 70 lat temu sowieccy żołnierze wyzwolili obóz.
29 kwietnia zorganizowaliśmy kolejną konferencję edukacyjną w ratuszu. Odbyła się w 73. rocznicę mordu 400 Żydów z sądeckiego getta. Podczas wydarzenia poruszaliśmy jednak kwestię ludobójstwa w XX wieku. Wykłady w czasie konferencji wygłosili najlepsi specjaliści w tematyce. O nowosądeckiej zbrodni z 29 kwietnia 1942 roku opowiedział Łukasz Połomski. Anna Kasprzycka z UJ opowiedziała o ludobójstwie z perspektywy zagadnień prawnych. W 2015 roku przypadało także 100 lecie ludobójstwa Ormian. O tej wielkiej zbrodni wygłosił referat ks.Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Nazistowskie ludobójstwa przywołała Katarzyna Szuszkiewicz z UJ a dr Alicja Bartuś opowiedziała dlaczego Auschwitz nie jest zamkniętym rozdziałem w dziejach ludzkości. W drugiej części konferencji przypomniała nam wszystkim o ludobójstwie w Rwandzie. Dr Bartosz Kwieciński z UJ przypomniał o innych, zapomnianych ludobójstwach w XX wieku. Tomasz Bereza z IPN w Rzeszowie przywoływał strząsające relacji z rzezi wołyńskiej. Ten referat zapewne na wiele lat zapadnie w pamięć młodzieży. O Zagładzie Romów mówił prof. Sławomir Kapralski z UP w Krakowie. W konferencji wzięło udział niemal 200 uczniów sądeckich szkół. Tak wysoka frekwencja pokazała nam, jak ważnym jest mówienie o tych tragicznych historiach.  
25 listopada ponad 100 uczniów sądeckich szkół wzięło udział w II edycji Jesiennej Jesziwy. W tym roku skupiliśmy się na tematyce cmentarzy żydowskich. W MCK SOKÓŁ wykład w zastępstwie Adama Bartosza wygłosił Łukasz Połomski. Opowiedział młodzieży o cmentarzach żydowskich, uwzględniając szczególnie losy sądeckich nekropolii.
Ważnym wydarzeniem związanym z edukacją jest trwający od marca projekt Sądecki Sztetl – Młodzi Ambasadorzy Tolerancji, który podsumujemy w przyszłym roku. W programie bierze udział niemal 30 młodych ludzi, którzy jeżdżą z nami po muzeach polskich, miejscach pamięci, uczestniczą w warsztatach, konferencjach, wykładach, angażują się w działalność charytatywną. Mamy wspaniałych następców i jesteśmy z nich dumni!
Tradycyjnie w mijającym roku przeprowadziliśmy spacery śladami sądeckich Żydów dla szkół. Wzięło w nich udział około 300 uczniów z Nowego Sącza. To dla nas wielka satysfakcja, ze możemy pokazywać dzieciom cmentarz żydowski, synagogę i nie są to dla nich miejsca obce. Oprócz uczniów oprowadzaliśmy także m.in. studentów z UJ, harcerzy i grupę z JCC z Krakowa.
Powyższe wydarzenia nie byłby możliwe gdyby nie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, z dyrektorem Arturem Franczakiem na czele. Dziękujemy MCK SOKÓŁ, Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu. Dziękujemy Urzędowi Miasta za dofinansowanie kwietniowej konferencji.   

W 2015 roku zorganizowaliśmy szereg spacerów dla dorosłych i dla młodzieży. 
Fot. D. Kulig. W 2015 roku zorganizowaliśmy szereg spacerów dla dorosłych i dla młodzieży. Fot. D. Kulig.
Konferencja o ludobójstwie w XX wieku. Fot. Ł. Połomski. Konferencja o ludobójstwie w XX wieku. Fot. Ł. Połomski.
Spotkanie młodzieży z Markusem Lustigiem w sierpniu było wyjątkowe. Młodzi Ambasadorzy Tolerancji poznali wyjątkowego świadka historii. Fot. E. Zając. Spotkanie młodzieży z Markusem Lustigiem w sierpniu było wyjątkowe. Młodzi Ambasadorzy Tolerancji poznali wyjątkowego świadka historii. Fot. E. Zając.