MAN'S VAIN TOIL – "Lent dialogues", pt. III.

Daremny trud człowieka....

Stary, mądry król Jerozolimy spogląda wstecz na swoje życie i dochodzi do smutnego wniosku – „Wszystko jest daremne na tym Świecie. Co jest, to już było. Co zostało zrobione, zostanie powtórzone. I nie ma nic nowego pod słońcem”.

Król nazywał się Kohelet. Mędrcy uważają, że był to nie kto inny tylko Salomon – najmądrzejszy król na Świecie, który skupił się na zrozumieniu wszystkich tajemnic Świata. W końcu jednak wpadł w „hevel”, marność i frustrację. Ta biblijna księga opowiada historię ludzkości, która próbowała odnaleźć sens życia, ale jej się to nie powiodło.

Czasami poszukiwania mogą zwrócić Cię do punktu paraliżu; czasami mogą zamienić Cię w cynika, nie doceniającego piękna Świata. Kohelet próbował tego wszystkiego i zapisał to jako przesłanie dla pokoleń. Co ostatecznie było tym przesłaniem?

Końcowe wersy przedstawiają najmądrzejsze wnioski: „ Na koniec jest słyszane bać się Boga i przestrzegać jego przykazań, bo jest to istota człowieka”. To z kolei jest przesłaniem biblijnym i żydowską tradycją tysiącleci. Żydzi nadal ujawniają tajemnice świata a odkryli ich wiele. Ostatecznie jednak, najbardziej trzeźwym komunikatem jest pamiętanie o naszym skromnym miejscu w świecie Boga i służenie mu najlepiej jak tylko możemy.

 

Rabin Avi Baumol