CZŁOWIEK W BETLEJEM - Boże Narodzenie 2021

Gwiazda rozświetli dziś nam drogę do Betlejem. Będziemy za nią podążać, ale poczas podróży zobaczymy bliźniego. Nie zapominajmy, że my też idziemy do człowieka, który narodził się, aby zmieniać świat. Zmieniał nie tylko jego dzieje, ale również ludzkie serca. Był odrzucony i porzucony przez świat w zimnie, głodzie i chłodzie. Nie mścił się za to, ale wręcz przeciwnie - zostawił nam co najpiękniesze. Tam, w dalekiej Palestynie, zaczęła się jego droga, a potem On - małe dzieciątko - sam stał się światłem dla wielu pokoleń, tak jak w ciemnej nocy nigdyś Betlejemska Gwiazda. Nie zapominajmy dziś o tym.

Dziś, w tym wyjątkowym dniu życzymy Wam spokoju ducha i serca. Mamy tak wiele współczesnych stajni betlejemskich. Nie brakuje ich świecie, są niedaleko nas. Niech ciepło, które bije w naszych domach podczas Świąt, stanie się udziałem tych, o których wydaje się, że świat całkiem zapomniał. 

Zdrowych i spokojnych świąt!

Łukasz Połomski oraz cały zespół Sądeckiego Sztetlu

Boże Narodzenie - witraż z Nadrenii ok. 1300 r. Muzeum Witrażu we Wrocławiu. Boże Narodzenie - witraż z Nadrenii ok. 1300 r. Muzeum Witrażu we Wrocławiu.