DAFFODIL ACTION FOR THE SCHOOLS

Zapraszamy szkoły regionu sądeckiego do współpracy. To ważne abyśmy pamiętali razem!

Zwracamy się z prośbą o poświęcenie jednej lekcji historii, języka polskiego, techniki, na wykonanie żółtych żonkili. Nie muszą być jednakowe, nie muszą być idealne. Będą wyrazem naszej pamięci o niezywkłym zrywie w getcie warszawskim w 1943 r.

19 kwietnia złożymy je pod postumentem na Placu Trzeciego Maja. Wcześniej proszę się skontaktować w sprawie przekazania żonkili: sztetl@nomina.pl

Wszystkim szkołom, które wezmą udział w akcji publicznie podziękujemy na naszej stronie internetowej i facebooku.

Pamiętajmy razem - niech łączy nas pamięć!