79. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W LIMANOWEJ

18 sierpnia 1942 r. Niemcy zlikwidowali getto w Limanowej. Część osób, najsłabszych zamordowali po drodze do Nowego Sącza i w Starej Wsi, zaś pozostałych wysłali sądeckiego getta, a następnie do Obozu Zagłady w Bełżcu.
18 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00 spotkamy się na przy murze na ul. Kilińskiego, w którym to miejscu Niemcy dokonywali egzekucji. Symbolicznie zapalimy tam znicze. Następnie przejedziemy na Starą Wieś, w miejsce egzekucji, aby tam oddać hołd pomordowanym. Planowany czas przyjazdu to ok. 16:20-16:30.